İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Giriş

 

İnsan bilimleri, insan deneyiminin çeşitli yönlerini inceleyen bilimlerdir. İnsanlar, dünyayı anlamak için felsefe, edebiyat, sanat, müzik, din, dil ve tarih gibi birçok araçtan yararlanmış ve kendini ifade etmek için kullandıkları araçlar insan bilimleri olarak kabul edilmiştir.

Toplum bilimleri ise, doğa bilimlerindeki gibi bilimsel yönteme ve evrenselliğe dayalı olarak insanı ve toplumu konu alan bilimlerdir.

İnsan bilimleri ve toplum bilimleri insanı anlama ortak noktasında buluşur, ancak bunun için farklı yöntemlere başvururlar. İnsan bilimlerinde yorumlama dikkat çekici bir özellik iken, toplum bilimlerinde ise nesnellik ve tümevarım göze çarpmaktadır.

Bölümler

Bölümü
 

İnsanları ve kültürleri tarihsel yönüyle ve güncel durumuyla ele alarak inceleyen alandır.

Bölümü
 

Fiziksel bulguların elde edilmesi ve çözümlenmesi yoluyla insan etkinliklerini inceleyen alandır

Bölümü
 

Dünya, özellikleri ve barındırdığı canlılarla ilişkisi gibi konuları inceleyen alandır.

Bölümü
 

Sözlü ve yazılı çeviri ile yerelleştirmenin kuramsal ve uygulamalı incelemelerini konu edinen çokdisiplinli bir alandır.

Bölümü
 

İnsan dillerinin ses, seslem, tümce, söylem gibi yönlerini ve diğer alanlarla ilişkilerini inceleyen alandır.

Bölümü
 

İnsanın varoluşunu ve dünyayı temellendirme ve anlamlandırmayı konu edinen alandır.

Bölümü
 

Toplum ve devlet kurumlarının davranışları düzenlemek için oluşturup uyguladığı kurallar düzenini inceleyen alandır.

 

Yaratıcı kavramını ve din konularını bütün yönleriyle ele alıp inceleyen alandır.

Bölümü
 

Davranış ve zihinsel süreçleri inceleyerek temellendirmeyi konu edinen alandır.

 

Ülkelerin siyaseti ve ülkelerarası ilişkileri kavramsal bir çerçeveden değerlendirmeyi amaçlayan alandır.

Bölümü
 

Toplumsal davranışlar ve toplumu kökenleri, gelişimi, düzenlenişi ve kurumlarıyla birlikte inceleyen alandır.

Bölümü
 

Yazılı belgeleri temel alarak geçmişi inceleyen alandır.

Bölüm resmi

Türk dili ve edebiyatını inceleyen bilimdir.