Електромагнетизм

Серед багатьох напрямків досліджень електромагнетизму важливе місце посідає оптика. Оптика досліджує поширення електромагнітних хвиль, в першу чергу видимих людським оком. Оптика поділяється на геометричну і хвильову. У хвильовій оптиці важливими процесами є інтерференція і дифракція. Дифракцію можна розглядати у наближеннях Френеля і Фраунгофера. Наближення Фраунгофера застосовується для опису дифракції випромінювання далекого джерела. Важливою навчальною задачею є дифрація Фраунгофера на прямокутному отворі.