Уикиверситет

Уикиверситет
Уикиверситет
УИКИВЕРСИТЕТ
Свободният университет

Добре дошли в Уикиверситета   Портал на общността

Уикиверситетът е място, където хората могат да учат и преподават, размишляват и изследват. В курсовете могат да се разглеждат предварително подготвени материали по съответната тема. Колоквиумите служат за обмяна на информация.

Целта не Уикиверситета е чрез развитието и предоставянето на свободни курсови и учебни материали да се подобри достъпа до повeче информация. Участвайте и допринесете с Вашите познания и способности.


Wikiversity:Main Page/Feature
Общност на Уикиверситет

Започнете да редактирате, присъединете се към беседите и станете част от общността на Уикиверситет! За съвети или и въпроси можете да се присъедините към Колоквиума. Порталът за общността представлява списък на съобщенията, проектите, дейностите, насоките и ресурсите.

Educational Picture of the Day
Развитие
Уикиверситет представя общоизвестните знания, но също така одобрява търсенето на нови откритията и експериментирането. Уикиверситет ще изслуша идеите Ви за нови видове обучения и научни изследвания. Вие можете да разгледате и да подобрите прроектите за онлайн безплатно обучение в Уикиверситет. Включете се!
Откривай!
Category Ресурси not found
Category Учебни проекти not found
Новини

* Гласуване

В момента се провежда гласуване в Мета за отварянето на самостоятелен портал на българоезичния Уикиверситет.


Сродни проекти

Фондация Уикимедия поддържа Уикиверситет както и други многоезични и свободни проекти: