Факультет фізики

Факультет фізики

Фізика — природнича та кількісна наука. Наука про закономірності природи в широкому сенсі цього слова.

Напрями підготовки edit