بخش:ایتالیایی

الفبای ایتالیایی edit

الفبای ایتالیایی ۲۱ حرف دانه که زیر، شکل و نام وشون ره اشنّی:

حرف نام حرف نام حرف نام
A اَ H آکا Q کو
B بی I ئی R اِرّه
C چی L اِلّه S اِسِّ
D دی M اِمّه T تی
E اِ N اِنّه U او
F اِفه O اُ V وو، وی
G جی P پی Z زٍتّا

حروف دیگری هم وجود دارنه که ایتالیایی زبون دله دنینه ولی کلمات بیگانه که به این زوون وارد بینه تلفظ وانه.

حروف بزرگ حروف کوچک آوا
J j یِ
K k کاپا
X x ایکس
Y y ایپسیلن
W w وو دوپّیا

ترکیب‌ئون نویسه‌ای edit

ترکیب نویسه‌ئون آوا
CI و CE چ
CH ک
SCI و SCE ش
GI و GE ج یا ژ
GH گ
GN نی
GL آوایی بین ی و ل