سرفصل:برنامه‌نویسی مقدماتی سی

پیش‌نیازها edit

توصیه می‌شود که برای گذراندن این دوره با یک زبان برنامه‌نویسی دیگر مانند پاسکال یا پایتون و مبانی برنامه‌نویسی آشنا باشید چون این دوره تنها
به مبانی برنامه‌نویسی در زبان سی می‌پردازد.

منابع edit