این پروژه به آموزش و معرفی منابع آموزشی مناسب برای موضوعات مربوط به سیستم‌عامل لینوکس می‌پردازیم که از آن میان می‌توان به موردهای زیر اشاره کرد:

تلاش می‌شود که آموزش‌هاای این پروژه پایه‌ای و به صورت دوره‌های درسی باشد و کمتر به موضوعات جنبی و نرم‌افزاری پرداخته خواهدشد.