मुख्य पान

विकिवर्सिटी हा विकिमीडिया फाउंडेशनचा एक प्रकल्प आहे.मुक्त अशी शैक्षणिक साधने निर्मिता आणि वापरता यावीत ह्यासाठीचे हे एक केंद्र आहे. मुक्त शैक्षणिक संसाधने आणि ज्ञानात्मक प्रकल्प ह्यांना इथे स्थान दिले जाईल.