मुख्य पान

विकिवर्सिटी(मराठी: विकिविद्यापीठ) हे विकिमीडिया प्रतिष्ठानाचे एक प्रकल्प आहे. मुक्त अशी शैक्षणिक साधने निर्मिता आणि वापरता यावीत यासाठीचे हे एक केंद्र आहे. मुक्त शैक्षणिक संसाधने आणि ज्ञानात्मक प्रकल्प यांना इथे स्थान दिले जाणार.