მთავარი გვერდი/დაარსება 0.5

დაარსება

ეს არის გლობალური პლათფორმა, რომელიც კორდინაციას უწევს სხვადასხვა ენოვან ვიკივერსიტიებს. ეს არის რევოლუციური ნაბიჯი - ზოგადად განათლების და ასევე, კერძოდ დისტანციური სწავლების სფეროში. ეს არის გლობალური საგანმანათლებლო პროექტი. ენათაშორისი კოორდინაცია ტარდება Wikiversity მისიისა და პროექტის ზოგადი დირექტივების შესაბამისად. ვიკივერსიტი ბატა, როგორც ”ინკუბატორი”, სამსახურ უწევს სხვადასხვა ენოვან ვიკივერსიტეტებს/უნივიკიტეტებს. დღეისთვის არსებობს ორი დამოუკიდებელი ვიკივერსიტეტი: ინგლისურ და გერმანულ ენებზე. თუ თქვენ გსურთ შექმნათ ვიკივერსიტეტი ახალ ენაზე, აუცილებელია, როგორც მინიმუმი 10 მონაწილის მოწვევა, რომელნიც თანახმა იქნებიან ამ სამუშაოზე. ათი მონაწილის შეკრების შემდეგ, თქვენ Metawiki საიტზე უნდა მიმართოთ განცხადებით. ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ პასუხებს ხშირად დასმულ კითხვებზე.