მთავარი გვერდი/მოგესალმებით 0.5

მოგესალმებით ვიკივერსიტეტში,

თავისუფალი სწავლის ცენტრში,

3,908 სასწავლო რესურსით, რომელთა რიცხვი ყოველდღიურად მატულობს.


სწავლა გონების საზრდოა და ჭკუის წარმატებაა

ხალხური