La Sankta Biblio


La Sankta Biblio enhavas du ĉefajn partojn: La Malnova Testamento kaj La Nova Testamento.

La tridek naǔ librojn de la Malnova Testamento tradukis Lazaro Ludoviko Zamenhof en Esperanton el la Hebrea Originalo.


La tradukistaro de la Nova Testamento titolis ĝin:

La Nova Testamento de Nia Sinjoro kaj Savanto JESUO KRISTO

kaj ĝi enhavas dudek sep librojn el kiuj la unuajn kvar librojn oni nomas La Evangelioj


(Bonvolu legi ankaǔ:

Kristanismo : Kristanoj studas kaj la Malnovan Testamenton kaj la Novan Testamenton.)