Charakteristika juhoslovanských jazykov

V prípade, že človek sa chce naučiť niektorý konkrétny jazyk, tak bude príchadzať do styku s ostatnými juhoslovanskými jazykmi (napríklad hudba), tak je potrebné vedieť rozlíšiť v akom jazyku je tento text. Prípadne si obzerá jazyk, ktorý sa začne učiť.

Rozdiel voči slovenčineEdit

  • V chorvátčine sa „Slovensko“ povie „Slovačka“. Použitie slova „Slovensko“ môže zaváňať alebo sa zamieňať za Slovinsko.
Použitie Vokatívu
Pád slovenský
(pozostatok)
v juhoslovanských
jazykov
sg. maskulinum -e -e
sg. feninimum -i -o

JazykyEdit

SlovinčinaEdit

  • zapisuje latinkou
  • nemá ć (miesto neho je č)
  • „v“ sa povie slovinsky „in“ (vplyv nemčiny), miesto „u“ (ako ostatné juhoslovanské jazyky)
  • zjednodušene je 1/2 podobná srbčine a chorvátčine, 1/4 z češtiny a slovenčiny a 1/4 sú originálne slová (názor)

ChorvátčinaEdit

  • zapisuje latinkou
  • „tu/tam“ sa (skôr) povie chorvátsky „ovjde/ondje“

SrbčinaEdit

  • zapisuje srbskou azbukou
  • „tu/tam“ sa (skôr) povie srbsky „tu/tam“

Vynechávanie hlásokEdit

Častejšie sa je možne stretnúť s vynechávaním hlások ako v Slovenčine.

Vynechanie slovenský
s bez
'ko tko kto
k'o kao ako
imat' imati mať
sluš'o slušao počul
nek' neka nech
il' ili alebo
al' ali ale

Rozkaz „Poď(me)!“Edit

Pôvod slova je z turečtiny.

„Poď!“
1. variant 2. variant 3. variant
Píše ajde hajde hajde
Číta ajde hajde chajde
Výskyt (cca) 50 % 40 % 10 %
„Poďme!“
1. variant 2. variant 3. variant
Píše ajmo hajmo hajmo
Číta ajmo hajmo chajmo
Výskyt (cca) 50 % 40 % 10 %