House sparrow04.jpg

BEdit

 • Bat
Dơi

CEdit

 • Cranes
Con cò

DEdit

 • Dove
Chim bồ câu

EEdit

 • Eagle
Chim đại bang

FEdit

 • Flamingoes
Chim Hạc

DEdit

 • Duck
Vịt

SEdit

 • Sparrow
Chim sẻ
 • Seagull
Chim hải âu
 • Swan
Thiên nga

LEdit

 • Lovebirds
Chim uyên ương

OEdit

 • Owl
Chim cú

PEdit

 • Pelican
Con bồ nông
 • Parrot
Con két
 • Penguins
Chim cánh cụt

REdit

 • Raven
Con quạ

TEdit

 • Treecreeper
Chim gỏ kiến