Departament d'Enginyeria Aeronàutica

Enginyeria Aeronàutica

Benvinguts/des a
Viquiversitat- Escola d'Enginyeria


Objetius

edit

Aquest projecte pretén formar enginyers capaços de treballar a qualsevol àmbit de l'aeronàutica. Un enginyer aeronàutic ha de saber sobre:

 • Disseny, desenvolupament i comprovació d'aeronaus, naus espacials o misils.
 • Supervisió dels processos de producció d'aquests productes.
 • Disseny d'infraestructures aeroportuàries incloent-hi servidumbres aeronàutiques i projecció de trajectòries d'aproximació.
 • Càlcul de trajectòries, òrbites i aproximacions de naus espacials.
 • Investigació i desenvolupament de les noves tecnologies en els camps de l'aviació, sistemes de defensa, exploració espacial, control d'aeronaus, instruments de navegació i comunicació, i més.

Possibles especialitzacions d'aquests enginyers són:

 • Enginyeria d'Aviació Comercial.
 • Enginyeria d'Aviació Militar.
 • Enginyeria d'Aeoronaus d'Ala Rotatòria i Aeronaus VTOL.
 • Enginyeria Aeroespacial.
 • Disseny i desenvolupament de misils i cohets.
 • Aeorodinàmica
 • Termodinàmica.
 • Mecànica Celeste.
 • Propulsió.
 • Acústica.
 • Sistemes de control.

Matèries (per curs i semestre)

edit