Departament d'Enginyeria Electrònica

Enginyeria Electrònica

Benvinguts/des a
Viquiversitat- Escola d'Enginyeria

Aquí s'estudien i s'investiguen aquelles àrees relacionades amb la microelectrònica i l'electrònica, així com sistemes de xarxes i comunicacions.

L'enginyeria electrònica és un disciplina de l'enginyeria que es relaciona amb l'emissió, comportament i efectes dels electrons (com els electrons en un tub de rajos catòdics i en els transistors) i amb els dispositius, sistemes i equips electrònics. Els temes coberts dins del camp de l'electrònica inclouen la teoria de circuits, disseny de circuits analògics i digitals, modelatge de components, electrònica de potència, enginyeria de la instrumentació, telecomunicacions, disseny de circuits semiconductors i de control entre altres

Es subdivideix en dues àrees de coneixement, la primera s'encarrega de l'estudi dels principis de l'electrònica, adquisició de de dades, instrumentació i tractament digital de senyals. La segona es centra en les xarxes de computadores i sitemes de comunicació.

L'enginyeria electrònica és una de les carreres d'enginyeria que més camp cobreix, des del disseny de petites joguines fins a controls de motors, sistemes de vigilància, sistemes biomèdics, sistemes de control d'aeronaus, entre moltes altres coses.Plans d'Estudis Edit

Les carreres impartides en la facultat de Tecnologia:
Objetius Edit

L'estudi de l'electrònica implica coneixements de física, química i matemàtiques. El principal objectiu d'aquesta carrera és precisament coneixer els fonaments i les aplicacions mitjançant circuits analògics i digitals A mida que es vagi avançant en els cursos, es resoldran problemes i es realitzaran simulacions; sempre tenint en compte que aquestes són idealitzades, per tant, al desenvolupar un circuit el dissenyarem de manera robusta.

Un altre dels objectius és l'ús correcte d'instruments de medició i lectura de dades tècniques, coneixement dels elements elextrònics (resistències, capacitadors, inductors).

Les comunicacions electròniques són un ampli camp fonamentat especialment en l'analisis de senyals mitjançant transformades de Fourier i últimamament utilitzant Wavelets, per tant haurem de tenir molta base matemàtica. El nostre objectiu serà el desenvolupament de simulacions i aplicacions pràctiques d'aquests sistemes.


Disciplines Edit