Departament de Biologia

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA

Bienvinguts al Departament de Biologia de la Viquiversitat en català.

Presentació

La biologia (del grec «βιος» bios, vida, i «λóγος» logos, raonament, estudi, ciència) és una rama de les ciències naturals que té com objecte d'estudi els éssers vius, i més específicament el seu origen, evolució, característiques i comportament.

La biologia s'ocupa tant de la descripció dels éssers vius a nivell individual com de les espècies en el seu conjunt, així com de les intereccions entre ells i l'entorn. D'aquesta manera, tracta d'estudiar l'estructura i la dinàmica funcional comunes a tots els organismes vius, amb el fi de'establir les lleis generals que regeixen la vida orgànica i els principis explicatius fonamentals d'aquesta.

Panell d'anuncis Edit

Aquí es mostra una sèrie de notícies relacionades amb el departament de biologia


Àrees Edit

La seüent llista mostra les 'àrees que pertanyen al departament de biologia.

Projectes d'aprenentatge Edit

Aquí es mostra una llista dels projectes d'aprenentatge acius o ja finalitzats del departament de biologia.


Recursos didàctics Edit

Aquí es mostra una sèrie de recursos didàctics relacionats amb el departament de biologia.