Departament de Ciències Ambientals

DEPARTAMENT DE CÈNCIES AMBIENTALS

Benvinguts al departament de ciències ambientals de la Viquiversitat en català.


Presentació

Aquest departament reuneix tots aquells professors de la Viquiversitat interessats en els coneixements relacionats específicament amb les ciències ambientals, un àmbit integrador i multidisciplinari que pretén coneixer millor el món en el què vivim i com podem actuar per conservar-lo en el millor estat possible.

El departament de Ciències Ambientals organitzarà cursos per a la facultat de Ciències Ambientals, però donat el seu caràcter multidisciplinari podria arribar a oferir cursos en altres facultats o escoles o col·laborar en cursos d'altres estudis, i no solament en els de Grau en Ciències ambientals.


Present a: Edit

Facultats:

Projectes d'Aprenentatge:

Panell d'anuncis Edit

Cursos organitzats pel Departament Edit

Recursos Edit

Webs de referència