Departament de Ciències Físiques

DEPARTAMENT DE Ciències FÍSIQUES

Benvinguts al Departament de Ciències Físiques de la Viquiversitat en català.

Presentació

La Física (del grec «φυσικός», physĭca, natural, plural de «φύσις», physis, natura) és al ciència que estudia les propietats de la matèria, l'energia, l'espai i el temps, així com le sinteraccions que es donen entre ells

La física és una de les disciplines acadèmiques més antigues, sorgida fa mils d'anys, potser a arrel de l'astronomia. Tot i això, des de fa uns pocs segles, la física habia estat considerada com sinònim de la filosofia, química, matemàtica o biologia; però a partir de la revolució científica del s. XVI va ressorgir per convertir-se en una ciència moderna única en el seu propi dret. Inclús així, avui en dia, en algunes esferes, com la física matemàtica o la física química, els límits de la física segueixen éssent difícils de distingir.

La física no és només una ciència teòrica, és també una ciència experimental. Com tota ciència, busca que les seves conclusions puguin ser verificables mitjançant experiments i que la teoria pugui servir com a base per a realitzar prediccions sobre aconteixements futurs.

Donadal'amplitud del camp d'estudi de la física, així com el seu desenvolupament històric en comparació amb altres ciències, se la pot considerar una ciència fonamental o central, ja que inclou dins del seu camp d'estudi, a la química, la biologia i la geologia, entre altres disciplines, a més a més d'explicar els fenòmens que els són propis a aquestes.


Plà d'estudis Edit

Aquí es mostra una sèrie de feines per fer relacionades amb el departament de física

  1. Preparació i millora de la pàgina principal.
  2. Per cada curs preparar:
    1. Un resum mínim del tema
    2. Un esbós del temari
    3. Bibliografia convencional i enllaços a les pàgines relacionades a la Viquipèdia
  3. Reviasar i millorar el material enllaçat a la Viquipèdia
  4. Preparar, si es tenen suficients coneixements, Viquillibres pels cursos


Àrees Edit

Aquí es mostren les àrees que pertanyen al departament.


Projectes d'aprenentatge Edit

Aquí es mostren els progectes d'aprenentatge actius o ja acabats del departament.

Recursos didàctics Edit

Aquí es mostren una sèrie de recusrsos didàctics relacionats amb el departament de física.