Departament de Matemàtiques

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Benvinguts al Departament de Matemàtiques de la Viquiversitat en català.


Presentació

Les matemàtiques (del grec μάθημα, máthema: ciència, coneixement, aprenentatge, μαθηματικóς, mathematikós: amant del coneixement) és l'estudi de patrons en les estructures d'ens abstractes i en les relacions entre elles. Alguns matemàtics es refereixen a ella com la "Reina de les Ciències".

Encara que les matemàtiques siguin la suposada "Reina de les Ciències", no es consideren pas a si mateixes una ciència natural. Principalment, els matemàtics defineixen i investiguen estructures i conceptes abstractes per raons purament internes a les matemàtiques, per tal com l'estudi de tals estructures podria dur, com a resultat, per exemple, a una generalització elegant, o a una eina útil per als càlculs freqüents. A més a més, molts matemàtics estudien les seves àrees de preferència simplement per raons estètiques, tractant de fet les matemàtiques com una forma d'art, no pas com una ciència pràctica i aplicada. Tot i això, les estructures que els matemàtics investiguen prou sovint tenen un origen en les ciències naturals, i moltes vegades, a més a més, s'hi poden aplicar, particularment a la física.


Àrees

edit


Projectes d'aprenentatge

edit

Departaments relacionats

edit