Europa to kontynent leżący na półkuli północnej. Razem z Azją tworzy Eurazję.

Tu jest Europa

Państwa w EuropieEdit

W Europie jest wiele państw. Jedne małe, inne duże, jeszcze inne średnie. Lista jest tu, ale nie pojawi się ona przez jakiś czas.

Miasta w EuropieEdit

 
Paryż

Nie będę wymieniać WSZYSTKICH miast, bo się zanudzisz na śmierć, drogi czytelniku. Ale przedstawię te największe:

Pochodzenie nazwyEdit

Nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa Εὐρώπη (Europe) i zwykle poprzez łacińską formę Europa weszło do niemal wszystkich języków świata (włącznie z polskim. Często też się na nią mówi "Stary kontynent".

Granice EuropyEdit

 
Góry Ural

Ustalono, że granice Europy wyznaczają góry Ural. Niektórzy także uważają, że też Kaukaz.

Najdalej wysunięte punkty Europy (wliczając należące do niej wyspy):Edit

Europejskie półwyspyEdit

Niżej wymieniono największe półwyspy Europy:

 1. Półwysep Skandynawski (800 tys. km²)
 2. Półwysep Iberyjski (580 tys. km²)
 3. Półwysep Bałkański (470 tys. km²)
 4. Półwysep Apeniński (150 tys. km²)

Największe wyspy EuropyEdit

 
Irlandia
 1. Wielka Brytania (218 476 km²)
 2. Islandia (103 125 km², geologicznie nie jest częścią Europy)
 3. Irlandia (84 406 km²)

Europejskie morzaEdit

Kilka z nich wymieniam poniżej:

Niziny, wyżyny i góryEdit

 
Góry w Bułgarii

Niziny najczęściej występują w Europie środkowej i na południu. Góry są w Szwajcarii i na północy (np. Norwegia)

KlimatEdit

Wszystko zależy od miejsca. W Europie środkowej klimat jest umiarkowany, na północy jest zimniej, a na południu cieplej. W Europie północnej temperatura w zimie może sięgać nawet -20 stopni, a na południu 10. Tak więc klimat jest bardzo zróżnicowany.

Rzeki i jezioraEdit

 
Wołga

Poniżej wymieniam najdłuższe rzeki:

 1. Wołga (3531 km)
 2. Dunaj (2888 km)
 3. Ural (2428 km)
 4. Dniepr (2285 km)
 5. Don (1870 km)
 6. Peczora (1809 km)

A teraz największe jeziora:

 1. Ładoga 18 390 km² (wraz z wyspami)
 2. Onega 9616 km²
 3. Wener 5650 km²
 4. Saimaa 4400 km² (sieć jezior)
 5. Pejpus 3555 km²

Krótka historia EuropyEdit

File:Eolítico en Europa.png
Europa w czasach Neolitu

Pierwsze istoty człowiekowate (z gatunku Homo antecessor) osiedliły się w Europie ok. 800 000 lat temu. Okres ten nosi nazwę epoki kamienia, od głównego surowca służącego do wyrobu narzędzi – kamienia (krzemień). Podstawą gospodarki tych ludzi było zbieractwo i łowiectwo prowadzone z użyciem prymitywnych narzędzi.

 
Cesarstwo rzymskie

W I w. p.n.e. cały obszar śródziemnomorski został zjednoczony pod względem politycznym przez kolejne uniwersalistyczne państwo – Cesarstwo rzymskie, którego panowanie objęło też dotychczas pozostające poza światem śródziemnomorskim ziemie Celtów w Europie zachodniej oraz Traków i Ilirów w Europie środkowej. Wraz z polityczną dominacją Imperium Rzymskie przejęło od terenów Grecji rolę centrum kulturowego i cywilizacyjnego.

 
Europa w 1328

Po podziale Cesarstwa Rzymskiego (395) i upadku jego zachodniej części na obszarze Europy znajdowało się kilka tworów państwowych: Cesarstwo Wschodniorzymskie oraz pewna liczba państw germańskich powstałych na terenie dawnego Cesarstwa Zachodniorzymskiego, m.in. państwa [[Frankowie|Franków, Wizygotów, Longobardów. Próby zjednoczenia całości ziem dawnego imperium podejmowane przez cesarzy wschodniorzymskich powiodły się jedynie częściowo.

 
Krzysztof Kolumb

Europejczycy odkryli także Amerykę Północną za sprawą Krzysztofa Kolumba.

W XVII wieku rozpoczął się okres oświecenia. Rządziło wtedy pięć potęg europejskich z Francją na czele. Wtedy Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

 
Adolf Hitler

Dwie wojny światowe i depresja ekonomiczna były najważniejszymi wydarzeniami pierwszej połowy XX w. I wojna światowa toczyła się od 1914 do 1918. Zaczęła się niedługo po tym, gdy arcyksiążę Franciszek Ferdynand został zabity w zamachu. Większość krajów europejskich przystąpiła do wojny, która toczyła się pomiędzy państwami ententy (Francja, Belgia, Serbia, Rosja, Wlk. Brytania, a później Włochy, Rumunia i Stany Zjednoczone) i państwami centralnymi (Austro-Węgry, Niemcy, Bułgaria i Imperium Osmańskie). Wojna pochłonęła około 40 milionów zabitych cywilnych i wojskowych. W latach 1914–1918 zmobilizowanych zostało około 60 milionów europejskich żołnierzy.

Druga wojna światowa to była praktycznie walka między Niemcami, a Związkiem Radzieckim. Rozpoczęła się 1 września, kiedy Adolf Hitler zaatakował Polskę]]. Później zmusił do kapitulacji większość państw Europy i ruszył na Rosję. Atak zakończył się niepowodzeniem i rosyjska armia odzyskała swoje ziemie. Polska także wróciła na mapę Europy, lecz do 1989 roku walczono z komunizmem.

 
Flaga Związku Radzieckiego
 
Flaga Unii Europejskiej

W latach powojennych nastąpił także proces integracji Europy. W 1952 rozpoczęła działalność Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która niedługo potem przekształciła się w Unię Europejską. Do lat 90. w Polsce rządzili komuniści, a niektóre państwa były zajęte przez Związek Radziecki]].

ReligieEdit

 
Kościół luterański

Wielu Europejczyków jest Chrześcijanami. W szczególności na północy nie wyznaje się żadnej religii. W Turcji wyznaje się Islam.

Opracowano na podstawie:[1]

Wszystkie uwagi i zastrzeżeni kierujemy na stronę dyskusji.

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa