Facultat d'Enginyeria

La Facultat d'Enginyeria és el disseny, l'anàlisi, i/o la construcció dels treballs per els propòsits pràctics. El consell dels enginyers pel desenvlupament professional, també conegut com ECPD, defineix l'enginyeria com: "L'ús creatiu dels principis científics per dissenyar o desenvolupar les estructures, màquines, aparells, processos de fabricació o treballs que les utilitzen soles o en combinació;per construir o funcionar igual amb el coneixement complet del seu disseny; o per pronosticar el seu comportament sota les condicions de funcionament específiques; tots com respecte una funció prevista, economia de la operació i seguratat a la vida." L'àmplia disciplina de l'enginyeria abarca una àmplia gamma de subdisciplines especialitzades que es centren en les condicions associades a desenvolupar una classe específica de producte de usar un tipus específic de tecnologia. En aquesta facultat es llisten les enginyeries i les capacitats bàsiques de cada una d'elles per orientar l'aspirant a enginyer.

Enginyeria Aeronàutica Edit

Enginyeria Agrícola Edit

Enginyeria Biònica Edit

Enginyeria Forestal Edit

Enginyeria Biomèdica Edit

Enginyeria Geogràfica Edit

Enginyeria Civil Edit

Enginyeria Elèctrica Edit

Enginyeria Electrònica Edit

Enginyeria Física Edit

Enginyeria Geològica Edit

Enginyeria Industrial Edit

Enginyeria Informàtica Edit

Enginyeria Mecànica Edit

Enginyeria Mecatrònica Edit

Enginyeria de Mines Edit

Enginyeria en Producció Multimèdia Edit

Enginyeria de Petrolis Edit

Enginyeria de Camins, Canals i Ports Edit

Enginyeria Química Edit

Enginyeria de Sistemes Edit

Enginyeria de las Telecomunicacions Edit

Enginyeria Agronòmica Edit

Enginyeria Topogràfica Edit