Facultat de Ciències Exactes, Físiques i Naturals

La Facultat de Ciències Exactes, Físicas i Naturals serà el centre encargat, a la Viquiversitat, de dictar els cursos corresponents a les carreres de ciències no tècniques com matemàtiques, física, química, biologia, informatica o geologia

Carreres

edit

De moment, i a la espera de que algú s'encarregui de coordinar-los hi ha:

(S'espera que algú se'n faci càrrec i col·loqui, a mida que vagin sortint, els departaments oficials)