Giới hạn

Phép toán giải tích tìm giá trị của một hàm số khi biến số của hàm số tiến tới một trị số .

Ký hiệu toán limitEdit

 

Phép toán LimitEdit

Phép toán Limit được thực hiện như sau

 

Thí dụEdit