Hình bình hành

Định nghỉaEdit

 

Tính chatEdit

Chu vi Tổng của các cạnh  
Diện tích Cạnh dài x Cạnh ngắn  
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x chiều cao  


Trong hình bình hành thì có:

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.