Hình thang

Định nghỉaEdit

 

Tính chatEdit

Chu vi Tổng của các cạnh  
Diện tích Cạnh dài x Cạnh ngắn  
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x chiều cao