Algoritmi edit

Algoritms - saprotamu un precīzu komandu virkne, kurā pateikts kas jāveic, lai sasniegtu norādīto mērķi. Algoritmam jābūt:

  • rezultatīvam (Pēc galīga skaita komandu izpildes ir jāiegūst vēlamais rezultāts)
  • katrai komandai jābūt saprotamai un viennozīmīgi izpildāmai
  • Pēc katras komandas izpildes jābūt norādītai nākošai komandai

Algoritma pieraksta veidi edit

  • Vārdiski(pemēram, recepte kā pagatavot ēdienu)
  • Blokshēma
  • Datoram saprotamā veidā pierakstītu algoritmu sauc par programmu.

Blokshēmas edit

  • - sākums un beigas
  • - ievads, izvads, darbību izpilde
  • - sazarošanās

Uzdevumi edit

Piemērs. Uzzīmēt blokshēmu kura veic 2 skaitļu saskaitīšanu.