Międzynarodowy Rok Astronomii

Międzynarodowy Rok Astronomii – święto astronomii obchodzone przez cały rok 2009. Rok ten został wybrany ze względu na 400. rocznicę pierwszych opisanych obserwacji astronomicznych prowadzonych teleskopem przez Galileusza i publikacji dzieła Astronomia nova opracowanego przez Johannesa Keplera.