Nederlands is een West-Germaanse taal die voornamelijk in België en Nederland gesproken wordt.