Phương trình đạo hàm dao động sóng sin giảm dần đều

Dạng tổng quát

Nghiệm phương trình

  • Một nghiệm thực khi
  • Hai nghiệm thực khi
  • Hai nghiệm phức khi


Chứng minh