Portal:ਇਤਿਹਾਸ

 Portal:ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖੋ ਹਿੱਸਾ ਲਓ 
Portal:ਇਤਿਹਾਸ ਪੋਰਟਲ

ਇਤਿਹਾਸ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਬਂਧਤ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬਂਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋ਼ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ, ਖੋਜ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਗਠਨ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬਂਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.[1]


ਚੋਣਵਾਂ ਸੋਮਾ

Page.lead: Could not load page w:pa:


ਚੋਣਵੀਂ ਤਸਵੀਰ


ਮੁੱਖ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਪੋਰਟਲ
Portal [[Portal:{{{1}}}|{{{1}}} ਫਾਟਕ]]ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ

ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ
ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ

ਵਿਕੀਪੁਸਤਕਾਂ
ਪੁਸਤਕਾਂ

ਕਾਮਨਜ਼
ਮੀਡੀਆ

ਵਿਕੀਖਬਰਾਂ 
ਖਬਰਾਂ

ਵਿਕੀਕੁਓਏਟਸ 
ਮੁਹਾਵਰੇ

ਵਿਕੀਸੋਰਸ 
ਟੈਕਸਟ

ਵਿਕੀਵੋਆਇਜ਼ 
ਯਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਿਕਸ਼ਨਰੀ 
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਵਿਕੀਡਾਟਾ 
ਡਾਟਾਬੇਸ