STEM-освіта

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, Template:Lang-uk) — термін, яким називають підхід до освітнього процесу; відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ, що «дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів».

Концепція edit

Освітня модель STEM – це один із трендів у світовій освіті, який має на увазі змішане середовище навчання, й показує підростаючому поколінню, як застосовувати науку та мистецтво разом у повсякденному житті.

Особливе значення для розвитку особистості дошкільника має засвоєння ним уявлень про взаємозв'язок природи та людини, за допомогою дослідницько-пізнавальної діяльності.

Структура edit