School:ਵੈਬ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓEdit

ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।

ਖਾਸEdit


ਅਧਿਆਪਕ ਦਾਖਲਾ:


ਸਬੂਤEdit

ਗਤੀਵਿਧੀ:
How to add your results
  1. ਐਡਿਟ (ਸੋਧੋ) ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  2. ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਐਡਿਟ (ਸੋਧੋ) ਹੋਣ ਯੋਗ ਬੌਕਸ ਐਡਿਟ (ਸੋਧੋ) ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ
  3. ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ---- ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ
  4. ਟਾਈਪ ਕਰੋ ~~~~ ਅਤੇ ਵੈਬ ਟੈਕਨੌਲੌਜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸਟ ਕਰੋ (ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖੋ)।
  5. ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ---- ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਡੈਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
  6. ਅਪਣਿ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜੋ:<sub>* <small>[[ਵਿਦਿਆਰਥੀ_ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ#top|ਟੌਪ]]</small></sub>
  7. ਐਡੀਟੇਬਲ ਬੌਕਸ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਬਟਣ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ (ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣ ਯੋਗ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਬੌਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)
  8. ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕਠਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵ ਪੇਜ (ਸਫ਼ਾ ਸਾਂਭੋ) ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ


Student entry:


ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇEdit

Completed assignments on Wikiversity


Student entry:


ਜਾਰੀEdit

Snapshots of effort


ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ: