Seksualiteit bij de mens is het complex van gevoelens en handelingen van lichamelijke aard die gepaard gaan met lust en seksuele opwinding. Seksualiteit is van belang voor de voortplanting, voor bevestiging van een relatie tussen personen, en voor het beleven van genot, bijvoorbeeld bij vrijen. Seksualiteit is verbonden met normen, wetten en taboes. Taboes gelden voor voorkeuren en oriëntaties die afwijken van de door de meerderheid van de mensen gepraktiseerde heteroseksualiteit.

Het woord seks wordt, anders dan het woord seksualiteit, minder gebruikt als er alleen sprake is van lustgevoelens en niet van seksuele handelingen.

Seksuele geaardheid

edit

Seksuele geaardheid is de seksuele gevoelens die je hebt voor een bepaald geslacht. Je kan op het andere geslacht vallen (heteroseksueel), je eigen geslacht (homosekseel), op beiden (biseksueel) of geen van beiden (aseksueel).