Tỉ lệ thay đổi biến số

Slope picture.svg

Tỉ lệ thay đổi biến số là một phép toán giải tích cho biết tỉ lệ của thay đổi biến số của một hàm số y=f(x) .

Ký hiệuEdit

Tỉ lệ thay đổi biến số có ký hiệu

 ,  ,  

Toán thay đổi biến sốEdit

Với mọi hàm số  

Thay đổi biến số x

 

Thay đổi biến số y

 

Tỉ lệ thay đổi biến số

 


Ứng dụng toán tỉ lệ thay đổi biến sốEdit

Tìm gia tốc biến đổi đềuEdit

 

Tìm gia tốc biến đổi không đềuEdit