Καλώς ήρθατε στο Βικιεπιστήμιο!

  • Το Βικιεπιστήμιο βήτα είναι μια πλήμνη για τις γενικές πολύγλωσσες συζητήσεις των ζητημάτων του Βικιεπιστημίου. Είναι επίσης ένας επωαστήρας για τα νέα προγράμματα του Βικιεπιστημίου σε διάφορες γλώσσες. Το Βαβέλ είναι το πολύγλωσσο φόρουμ μας, για τις γενικές συζητήσεις μας.