Toán cộng

Phép toán thêm một số lượng vào một số lượng . Toán cộng có ký hệu . Khi có số đại số a và b, phép toán cộng 2 số đại số được viết như sau

Với

. Số cộng
. Số bị cộng
. Toán cộng
. Tổng số

Thí dụEdit

 
 
 


Luật toán cộngEdit

Luật toán cộng

Giao hoán  
Phân phối  
Cộng với số không  
Cộng với chính nó  

Công thức toán cộng đại sốEdit

Cộng 2 số nguyên

 
 
 

Cộng 2 phân số

 

Cộng 2 số phức

 
 

Cộng 2 số ảo