Toán log

Toán Log đại số có ký hiệu đại số là một phép toán đại số nghịch của toán lũy thừa khi có

Lối viết tắcEdit

 
 

Thí dụEdit

 
 

Phép toán LogEdit

Viết tắc
 
 
Log 1
 
Log lũy thừa
 
Lũy thừa log
 
Log của tích số
 
Log của thương số
 
Log của lủy thừa
 
Đổi nền log