Toán nhân

Phép toán kết hợp số đại số đồng dạng. Toán nhân có ký hệu x . Khi có số đại số a và b, phép toán nhân 2 số được viết nhu sau

Với

. Số nhân
. Số bị nhân
. Toán nhân
. Tích số

Thí dụEdit

 
 
 

Luật toán nhânEdit

  • Giao hoán :  
  • Phân phối :  

Phép toán nhânEdit

Nhân số đồng dạng  
Nhân nghịch đảo  
Toán nhân số nguyên


 
 

Toán nhân phân số


 
 

Toán nhân số ảo


 
 
 


 
 
 

Toán nhân số phức