Trái cây

Culinary fruits front view.jpg

Trái cây là một loại sinh vật tạo ra từ hoa . Thí dụ như Bom, Nho, Mận , Ổi , Đu đủ , Xoài ...