User talk:Tanita Lovrenčič

Latest comment: 14 years ago by Juan de Vojníkov
English: This page is about Welcome new user. You can browse this page in different languages above and help multilingual discussion by translating it.
русский: Эта страница посвящена Приветствию нового участника. Вы можете ознакомиться с этой страницей на других языках и помочь многоязычному общению, переведя её.
svenska: Denna navigeringsida handlar om Välkomna nya användare. Du kan använda denna sida till att komma till olika språkversioner och även hjälpa flerspråksdiskussionen genom att översätta den.

--Juan de Vojníkov 07:38, 11 March 2010 (UTC)Reply

Return to the user page of "Tanita Lovrenčič".