Wikiversity:ਵਾਰਤਾਲਾਪ


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮਾਰਕਅਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ   ~~~~ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰੋ
Welcome

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ? ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਇਸੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਹੈ! ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸ਼ੌਰਟਕੱਟ:
WV:C

var wgArticlePath = "/wiki/$1"; var wgServer = "http://en.wikiversity.org"; var wgPageName = "Wikiversity:ਵਾਰਤਾਲਾਪ"; var wgTitle = "ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ"; var wgContentLanguage = "en"; var x-feed-reverse = "true"; var x-blog-description = "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕੀਵਰਸਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ? ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਇਸੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਹੈ!";

"ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੱਗਪਗ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਹੈ" -ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਐੱਨ. ਕਾਰਡੋਜ਼ੋ