Đạo hàm

Đạo Hàm là một phép toán giải tích dùng trong việc tìm tổng biến thiên của một hàm số toán f(x) trên các khoảng thời gian ∆x = x - xo càng nhỏ gần như không. Đạo Hàm được biết là phép toán tìm độ dóc của một hình có hàm số toán f(x) .

Ký hiệu toán đạo hàmEdit

 

Phép toán đạo hàmEdit

 
 

Thí dụ toán đạo hàmEdit

  •  
 
 
 
  •  
 
 
 


  •  
 
 
 
 
 
 


  •  
 
 
 
 
 
 

Công thức toán đạo hàmEdit