Động Vật

Động vật được dùng để ám chỉ các sinh vật sống có khả năng di chuyển .

Loài Động VậtEdit

Trong tự nhiên, Động vật có tất cả 5 loài sau

Xem thêmEdit