Факультет математики

Вас вітає факультет математики!

Математика - наука про структури, порядок і відношення, яка історично склалася на основі операцій підрахунку, вимірювання та опису форм реальних об'єктів. Математичні об'єкти створюються шляхом ідеалізації властивостей реальних чи інших математичних об'єктів і запису цих властивостей на формальній мові. Математика не відноситься до природничих наук, але широко використовується в них як для точного формулювання їх змісту, так і для отримання нових результатів. Математика є мовою науки, який забезпечує взаємозв'язок різних наук - наука про форми, методи і закони інтелектуальної пізнавальної діяльності, формалізуються за допомогою логічної мови.

Основні курси edit