Escola secundària

Escola secundària Edit

L'educació secundària (també denominada segon ensenyament, ensenyament secundari, ensenyament mig, estudis mitjos) és la que té com objectiu capacitar a l'alumne per a prosseguir estudis superiors o bé per incorporar-se al món laboral. En acabar l'educació secundària es pretén que l'alumne hagi desenvolupat les suficients habilitats, valors i actituds per a assolir un bon desenvolupament en la societat. En particular, l'ensenyament secundari ha de preparar per a la universitat pensant en els que aspiren i poden continuar els seus estudis; preparar pel món del treball els que no segueixen estudiant i desitgen o necessiten incorporar-se a la vida laboral; i formar la personalitat integral dels joves, amb especial atenció en els aspectes relacionats amb l'acompliment ciutadà. Cada país té el seu propi mètode d'educació o pla d'estudi.

Sistemes educatius Edit

Educació Secundària Obligatòria (Espanya)

Ensenyament secundari obligatori (ESO):
  • Matèries de 1 ESO
  • Matèries de 2 ESO
  • Matèries de 3 ESO
  • Matèries de 4 ESO
Batxillerat

Educació secundària andorrana (Andorra)

Govern_d'andorra

Matèries típiques Edit