Hàm số lượng giác

Hàm số lượng giác là một hàm số toán cho biết tương quan giửa các cạnh và góc của tam giác

ký hiệuEdit

Hàm số lượng giác co ký hiệu

  .   .   .

Thí dụEdit

Hàm số lượng giác            

Đồ thị