Уикиверситет:Какво не е Уикиверситет

НЕИЗМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

Уикиверситет е място за създаване и използване на свободни образователни ресурси и образователна дейност. В същото време Уикиверситет има и своите разумни ограничения.

Какво не е Уикиверситет edit

 • Място за присъждане на научни степени: В рамките на Уикиверситет не се предвижда участник създал или ръководещ някакъв раздел, да стане официално «професор». Ако вие наистина сте професор, то можете и свободно да се наричате така, но сам по себе си Уикиверситет няма официалната акредитация да присъжда научни степени и звания.
 • Място за получаване на дипломи: Уикиверситет не е акредитиран да раздава дипломи и присъжда образователни степени.
 • Копие на други проекти на Уикимедия. Въпреки че Уикиверситет включва части от сродните проекти в Уикимедия, той не дублира тяхното съдържание, а организира информацията под формата на учебни курсове. Ако търсите справка по някаква тема, то част от информацията може да се получи в Уикипедия или Уикикниги, но ако искате да се обучавате по тази тема, то съответните образователни курсове се намират в Уикиверситет. Разбира се, образователните материали от другите проекти могат също да се окажат много полезни за изучаването на дадената тема, за написване на статии, ръководства и др. Въпреки, че в уики проектите са възможни частични повторения, всеки проект се старае да се придържа към собствена стилистика и организация на материала съобразно спецификите на проекта.
 • Висше учебно заведение: Уикиверситет не е ограничен от страна на материали «за висше образование», но охотно разработва образователни материали и за всички други възрастови групи. Уикиверситет е международна общност на преподаватели, учащи се и изследователи (universitas magistrorum et scholarium).
 • Рекламна трибуна. Уикиверситет прави разлика между:
  а) създаване на полезни образователни ресурси или препратки към подобни ресурси, които могат да са полезни на обучаващите се, и
  б) използването на страниците на Уикиверситет за реклами на търговски продукти.
  Моля, уважавайте образователната мисия на Уикиверситет. Ако искате да се саморекламирате, то сложете информация за своя продукт (на личен или търговски сайт и др.) във вид на обективен и информативен образователен ресурс. В противен случай, бъдете сигурни, че този принос може да бъде отстранен от сайта.
 • Агитационна трибуна. Уикиверситет прави разлика между:
  а) създаване на полезни образователни ресурси или препратки към подобни ресурси, от които учещите се могат да научат за различни точки на виждане и мнения, и
  б) активна защита на нечии лични възгледи и мнения. Потребителите не трябва да рушат Уикиверситет или да му създават лоша репутация, повдигайки или опитвайки да се докаже специфична точка на виждане. Разбира се, това по никакъв начин не трябва да възпрепятства обоснована критика на част от, или на цял проект.
  Моля, уважавайте образователната миссия на Уикиверситет. Ако искате да популяризирате личните си възгледи, представете ги във вид на последователен, обективен и информативен образователен ресурс. В противен случай, бъдете сигурни, че труда ви ще бъде отстранен от сайта.

Категория:Правила