Уикиверситет:Какво представлява Уикиверситет

НЕИЗМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

Уикиверситет е свободен образователен проект, на базата на уики платформа. Прилича на реален университет, но в същото време има ред отличителни черти. Материалите на Уикиверситет се пресичат с другите проекти на Уикимедия, като това пресичане трябва да довежда до интеграция и взаимодействие, а не до съревнование или дублиране. Тази страница съдържа общото описание и отговаря на въпроса «Какво е Уикиверситет?».

Основна програма на Уикиверситет edit

Университет е престижно учебно заведение, в което е представен широк спектър от научни дисциплини, в което се извършва обучение на студенти и провеждане на научни изследвания. Университетът присъжда научни степени. Уикиверситетът, както и традиционния университет, обучава и провежда изследвания, но не присъжда научни степени. Уикиверситет се отличава от традиционния университет по това, че обучението се извършва по интернет на базата на уики платформа, позволяваща бързо да се правят изменения в структурата на курса отговарящи на изискванията на времето.

Обучаване в Уикиверситет edit

Обучаването в Уикиверситета се разбира двояко: като обучение и като изучаване. Всеки от тези аспекти е описан отделно.

Обучение edit

Уикиверситетът съдържа разнообразни учебни материали (планове на уроци, програми, ефективни мултипликации, добре написани работи, идеи за обучаване в клас и у дома, теми за обсъждане, курсови работи и др.), предназначени за различни цели. Тези учебни материали могат да бъдат използвани както за обучаване в реални учебни заведения, така и за самообучение. В Уикиверситет се съдържат също методически материали и пособия по технологиите на обучение.

Уикиверситет кани преподавателите на учебните заведения да разработват и подобряват учебните материали, а също да оставят отзиви и предложения относно съществуващите учебни материали.

Изучаване edit

Предлага ли Уикиверситет пълноценни курсове?

Уикиверситет може би не е в състояние да организира обучение за отделни курсове, но отделни уроци, или даже всички курсове, могат да бъдат направени общодостъпни съгласно съществуващите лицензии. (по-подробно виж «Интерактивни курсове»).

Докато пълни курсове за уики са възможни, съществуват ограничения относно окръжаващата ползвателска среда на уики, които могат да попречат за привличането и подкрепата на участниците в интерактивните курсове. Обичайните курсове са съсредотачени до определен брой от преподаватели, ученици и учебни материали по едно време и в едно място. Виртуалната окръжаваща среда на Уикиверситета е по-подходяща за гъвкави методи на изучаване, досъпни за участниците в уики средата по всяко време. Фундаментална единица на организацията на обучение в рамките на Уикиверситета е групата на обучаващите се.

Провеждане на изследвания edit

Изследванията в Уикиверситета могат да бъдат три вида:

  1. уики-среда като обект на изследване, т.е. изследване на самото уики;
  2. «вторични изследвания», представляващи анализ и критична оценка на източниците на информация;
  3. «оригинално изследване».

Уикиверситет може също да бъде мястото където се извършва изследването. Статии които са под свободен лиценз, изпълняват всички други необходими условия и не са публикувани другаде също могат да намерят място в Уикиверситет.

Цифрови библиотеки edit

???

Връзка с проектите на Уикимедия edit

Уикиверситет допълва другите сайтове на Уикимедия, представлявайки своеобразен ресурс за техните общности, като се внимава да не се дублират материалите.

Уикикниги edit

Уикикниги (така се нарича българоезичния вариант на «Wikibooks») е склад за учебници, които представляват образователен ресурс, развит достатъчно за да бъде под формата на книги. Уикиверситет използва образователното съдържание на тези книги, но целта му е да използва и създава мултимедийни обучаващи ресурси, които се използват гъвкаво, в различни контексти, като ресурс за преподавателите и за съвместна непосредствена работа както в рамките на Уикиверситета, така и в другите проекти на Уикимедия. Това са планове към уроците, забележки към лекциите, упростено изложение, различни аудио-видео обучаващи файлове.

Уикиизточник edit

Уикиизточник (българоезичният вариант на «Wikisource») е хранилище за свободно разпространяващи се материали. Тези материали могат да бъдат използвани пълноценно в работата на Уикиверситет.

Общомедия edit

Уикиверситет използва мултимедийни образователни ресурси (видео, звук, графика, текст), които могат да се съхраняват в (Wikimedia Commons), но когато те са разработени за специфично образователни цели, тяхното място е в Уикиверситет.

Други сродни проекти в Уикимедия edit

Другите проекти на Уикимедия — Уикипедия, Уикиречник, Уикицитати и Уикивидове имат ясно дефинирани функции спрямо Уикиверситет. Въпреки това Уикиверситет може да допринесе за подобряване на тяхното съдържание — например развивайки ресурси, методи и общности подобряващи статиите, картите и графиката в Уикипедия и др., или информация относно видовете животни и растения, или разбира се, усилията по перевода между проектите.

Категория:Правила