Уикиверситет:Обучение

НЕИЗМЕННО ПОЛОЖЕНИЕ
За Уикиверситет
Свободно съдържание
Отказ от отговорност
Какво представлява Уикиверситет
Какво не е Уикиверситет
Обучение
Насоки за изследвания
Консултативен съвет
Структура на Уикиверситета
Често задавани въпроси

В основата на модела на обучение в Уикиверситет стои принципа "учене чрез правене". Предполагаме, че това е оптималния модел на обучение на базата на на Уики-технологията. Моделът на интерактивно учене в Уикиверсит се основава на активността на учениците, които участват в подобряването на проекта.

Интерактивен курс на обучение ("учене чрез правене") се възприема различно от отделните хора. Тук правим опит за по-подробно обяснение.

Обучение на базата на опитаEdit

  • В обучението участва всеки желаещ;
  • Всеки участник влиза със собствения си опит в средата за обучение;
  • Всеки участник способства за подобряване на учебните материали, в процеса на тяхното използване.

Обучение на практикаEdit

Процесът на обучение се извършва благодарение на натрупваните навици за работа с източниците на информация и развитието на способностите към самостоятелно получаване на нови знания. В процеса на редактиране на материалите на уики и тяхното обсъждане става и приобщаването към обучаващия процес. При учене в Уикиверситета е необходимо участникът да концентрира вниманието си към своя уики-потенциал, отчитайки факта, че обучението се основава на процесите от съвместната дейност или на определени идеи, актуални за различните учебни групи.

Учебни групиEdit

Участниците на учебната група могат съвместно да пишат лекции, използвайки материал, прочтетен по-рано. Лекциите ще се използват за записване на основните идеи на изучавания материал. Това прилича на тези лекции, които студентите пишат в нормалните учебни заведения. Тези записки могат да се използват като ръководство за ползвателите, които искат да приложат получените знания за подобряване на статиите в Уикипедия и за написването на книги в Уикикниги. Сэщо участниците на групата могат да създадат връзка и да използват други видове лекции.

За по-доброто усвояване на материала групата може да избере проект, който да допринесе по някакъв начин за развитието на общността на Уикимедия. Ето няколко примера за проекти:

  1. Подобряване на статиите на Уикипедия с използване на получените по време на обучението знания.
  2. Уикиучебник, който ще показва степента на усвояване на материала. Този уикиучебник може да бъде използван от бъдещите групи, изучаващи този предмет, и навярно те ще могат да го подобрят (например, използвайки източници, които не са били използвани от предходните групи).

Учебни материали които не са курсовеEdit

  • Лекции — много преподаватели съставят лекции в вид на текст за студентите, за използването им в качеството на отправна точка за провеждането на курсовете. В много случаи лекциите може просто да се публикуват в Интернет. По този начин, лекциите стават материали единствено на сайте, а не на самия курс.
  • Програма на курса. Един от трудните моменти в началото на курса е подготовката: какво трябва да се обясни, какво може да се изключи. Програмата на курса може да стане ценен ресурс за преподавателя, но тя още не е интерактивен курс.
  • Моделиране или анимация — моделирането или анимацията могат да послужат за илюстративен материал при нагледното обучение, но това още не е самостоятелен курс.
  • Слайдове — много хора погрешно предполагат, че слайдовете за лекциите са адекватен еквивалент на курса. Това обаче не е така.
  • Видеолекции — имат смисъл за преподавателя, но не са достатъчни. Видеолекциите обикновено нямат високо качество и за разлика от слайдовете, нямат навигация и координация. Освен това, в учебните материали от този вид отсъства обратната връзка с участниците в обучението.

Вижте ощеEdit


Категория:Правила