Tổng số

Tổng số một phép toán giải tích tìm tổng của một dải số

Thí dụEdit

Cho một dải số

 

Tổng của dải số

 


Ký hiệu Tổng sốEdit

  . Tổng của dải số trên có thể viết như sau
 .

Tổng chuổi chuổi sốEdit